Alla barn har särskilda behov av Berit Bergström
Hittade den här trevliga boken på bibblan.

Handlar om hur vi ska kunna tillgodose varje barns specifika behov, om vi inte förståe de inre processerna.

I denna bok får jag lära mig om de emotionella, mentala och fysiska processer som styr barnets utveckling.

Jag pratar om Humen Dynamics. Redskap till den som vill lära sig att sätta ord på det man ser men inte alltid kan tolka.