Att våga
Att våga är att förlora fästet en stund. 
Att inte våga är att förlora sig själv.
(Kirkegaard)

Tänk en gång över citatets innebörd. Tänk en gång till. Vad säger citatet oss? 
Till mig säger det, utmana, våga ta steget ut i det okända, våga göra det som styrs av rädsla.

Bjuder på en bild